Indhold

Outplacement indeholder bl.a.:

  • Personlig samtale – evaluering af øjeblikkelig situation og muligheder.
  • Karriereforløb, stærke/svage sider, test og potentielle jobmuligheder.
  • CV-gennemgang, opfordrede og uopfordrede ansøgninger, handlingsplan.
  • Den proaktive ansøger, brug af netværk og kandidatbanker.
  • Jobmålsætninger, tilbagemeldinger, opfølgning og evt. justeringer.
  • Afslutning/evaluering.

Outplacement

Det handler – desværre – ikke altid om nyansættelser. Hos BL Consult står vi klar til at hjælpe jer med at hjælpe afskedigede medarbejdere videre på en konstruktiv og etisk forsvarlig måde. Uanset om det drejer sig om en enkelt nøglemedarbejder, eller der er tale om en større sparerunde med flere fratrædelser.

Vores outplacement-koncept sikrer, at den/de berørte medarbejder(e) hurtigst muligt bliver opmærksom på mulighederne i den nye situation frem for at være fokuseret på de negative følelser, der ofte følger med en afskedigelse.